Automatyzacja sprzedaży – jakie są możliwości?

Automatyzacja sprzedaży - jakie są możliwości?

Automatyzacja marketingu pozwala znacznie obniżyć koszty pracy. Zwiększa również efektywność całego działu. Prawidłowa organizacja tego procesu wymaga jednak opracowania wstępnego planu.

Zróżnicowane procesy automatyzacji

Automatyzacja sprzedaży rozróżnia kilka metod, które stosowane są przemienne. Na przykład Infor CRM (SalesLogix) zawiera unikalne funkcje narzędzia Social Timeline, które pozwala śledzić informacje o operacjach klientów w różnych sieciach społecznościowych. Dzięki funkcji Social Buzz menedżerowie mogą lepiej zrozumieć priorytetowe potrzeby swoich klientów, aby opracować skuteczną strategię interakcji z nimi.

Opcja Profile społecznościowe polega na tworzeniu migawek aktywności i stron określonego kontaktu CRM, z których najczęściej korzysta klient. System korzysta także z open source CRM przeznaczony do współpracy z tabletem lub smartfonem. Zapewnia pełny dostęp do realizacji niezbędnych działań. Również Infor CRM oferuje wbudowaną funkcjonalność dla SMS i e-mail subskrypcji na podstawie wstępnie skonfigurowanych szablonów.

Inne metody marketingu

Automatyzacja sprzedaży z wykorzystaniem Microsoft Dynamics CRM zapewnia możliwość pełnej optymalizacji działań działu sprzedaży i marketingu. Pozwala także zautomatyzować wszystkie kluczowe funkcje takich jednostek konstrukcyjnych. Z kolei produkty systemowe zawarte w Baan CRM w pełni pokrywają wszystkie etapy interakcji między firmą a klientem. Dotyczy to procesu przyciągania, procedury sprzedaży bezpośredniej i późniejszej konserwacji.

Głównym celem tej strategii jest zwiększenie zysków z interakcji z klientami i zmniejszenie kosztów transakcji. Jak pokazuje praktyka, automatyzacja marketingu pomoże uczynić pracę operacyjną z perspektywy czasu bardziej produktywną.